iCad Konsol

Levent Özberk tarafından yazıldı..

iCad Konsol


Analiz Özellikleri:

 • Statik ve Dinamik Durumda Devrilme Güvenliği
 • Statik ve Dinamik Durumda Kayma Güvenliği
 • Statik ve Dinamik Durumda Zemin Taşıma Gücü Güvenliği
 • Statik ve Dinamik Durumda Toptan Göçme Güvenliği  (Geliştirildi)
 • Yüzdürme Kontrolü (Yeni)
 • Taban ankrajlı (kazıklı) çözüm ( Yeni)
 • Taban Plağı Diş ekleme özelliği ( Yeni)
 • Hafifletme Konsolu ekleme özelliği ( Yeni)
 • Zemin Emniyet Gerilme Hesap Modülü ( Yeni)
 • Duvar arkası, önü ve tabanındaki zeminleri tanımlayabilme özelliği ( Yeni)
 • Duvar arkasındaki zeminde su olması durumunda çözüm (Düşük ve yüksek permeabiliteli durumlar için)
 • Duvar arkasında sadece su olması durumunda çözüm ( Yeni)
 • Kohezyon ve adhezyonu dikkate alarak çözüm (Yeni)
 • Duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısının hesaba dahil edilebilmesi (Yeni)
 • Yayılı ve çizgisel yük etkitebilme (Yeni)
 • İstinat duvarı perdesinin üzerine tekil yük etkitilmesi (Yeni)
 • Harici yük etkitebilme (Fx-Fy gibi) (Yeni)
 • Statik ve dinamik durum için Büyük Dış Merkezlik kontrollü
 • Kritik yatay ivme katsayısının hesabı ve kontrolü
 • Kayma güvenliğinde eksantiristenin dikkate alınması
 • Anrojman (oyulmaya karşı topuk) hesabı
 • Silindir yükünün ve min. silindir çalıştırılma mesafesinin hesabı
 • Aktif, pasif ve sükunetteki basınç katsayıların hesabında farklı yöntem seçim imkanı (Coulomb, Rankine)
 • TS500 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Yönetmeliğine uyum
 • Farklı malzeme tanımı
 • Sismik katsayıları (Ch ve Cv) manuel girme imkanı
 • Perde ağırlığının opsiyonel olarak analize dahil edilebilmesi
 • Sürşarj yüklerinin olumlu etkisinin ihmal edilebilmesi
 • Statik ve Dinamik itki etki noktalarına müdahale imkanı
 • Farklı yükleme kombinasyonlarına göre kontrol (1.6 G + 1.4 Q , G + Q+ E , 09G + 1.Hs , 09G +Hs, Hd )
 • Kritik kesitlerde kesme güvenliği kontrol
 • Perde sürtünme kesme hesab
 • Oturma hesabı
 • Temel dönme açısının hesabı

Çizim Opsiyonları

 • Genel Perde Görünümünün çizimi (Yeni)
 • Donatılı perde kesitinin çizim
 • Ankraj Kazığı yerleşim şemasının çizimi (Yeni)
 • Temel Plağı üstten görünüşü ve donatı şemasının çizimi (Yeni)
 • Gövde Plağı arkadan görünüşü ve donatı şemasının çizimi (Yeni)
 • Donatı ve Metraj Tablosunu çizimi
 • Barbakan çizimi
 • Drenaj borusu çizimi
 • Kilit (iş derzi) çizimi (Yeni)
 • Tıkanmayı önleyen malzeme çizimi
 • Köşe birleşim donatı detayının çizimi (Yeni)
 • Çiroz çizimi (Yeni)
 • Sehpa donatı çizimi
 • Anrojman çizimi
 • Grobeton çizimi
 • İstinat duvarının arka üstüne geçirimsiz tabaka çizimi
 • Min silindir çalışma mesafesinin çizime yazımı
 • Beton ve demir metrajının çizimi
 • Duvar arkasındaki asal donatıların tek parça, iki parça veya üç parça şeklinde çizilebilmesi

Entegre Cad Çizim Editörü

 • Cad editöre bir çok yeni özellik eklenerek var olan hatalar giderilmiştir.
 • Çizim editöründe bazı ek özellikler:
 • Dwg&Dxf dosya okuma-yazma (Yeni)
 • Komut Satırı
 • Yeni bir çok cad komutu….

Metraj

 • Beton metrajı
 • Demir metrajı
 • Kalıp metrajı

Rapor

 • Grafiklerle desteklenmiş anlaşılır raporlama olanağı
 • Raporun Html (web sayfası) olarak kaydedebilme imkanı
 • Toptan göçme raporunun hazırlanması
 • Zemin emniyet gerilmesi hesabının raporlanması

Diğer

 • Geliştirilmiş analiz opsiyonları
 • Yeni grafik arayüz
 • istinat duvarı nın eş zamanlı 3 boyutlu görüntülenmesi
 • 2 ve 3 boyutlu şekil üzerinden geometrik veri giriş imkanı
 • Gelişmiş zemin bilgi ekranı
 • Analiz sonrası donatı düzenleme imkanı
 • Donatı aralığı, kullanıcının tanımladığı aralık ve bu aralığın katsayılarına göre hesabı.

Ve daha bir çok yeni özellik bu versiyonda programımıza eklenmiştir