iCad Nervür

Levent Özberk tarafından yazıldı..

iCad Nervür

iCad Nervür ün bazı özellikleri

• Depremli ve depremsiz durumda Kayma güvenlik kontrolü
• Depremli ve depremsiz durumda Zemin Taşıma Gücü güvenlik kontrolü
• Depremli ve depremsiz durumda Toptan Göçme güvenlik kontrolü
Yüzdürme (UpLift) Kontrolü
• Temel ankrajı (Kazıklı) çözüm
• Taban plağı Dişli çözüm
Yeraltı suyunun hesaba dahil edilebilmesi
• Duvar arkası, önü ve tabanında farklı zeminler tanımlayabilme
• Tanımlı bir çok zemin sınıfını barındıran gelişmiş Zemin Bilgileri ekranı
Kohezyon ve adhezyonu dikkate alabilme
• Zemin emniyet gerilmesi hesap modülü
• Yatay ve düşey sismik katsayıları manüel girebilme özelliği
• Yayılı ve çizgisel yük tanımlayabilme
• Harici Fx ve Fy kuvveti tanımlayabilme
• Geliştirilmiş analiz opsiyonları
• Analiz katsayılarına müdahale imkanı
• istinat duvarının gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntülenmesi